Werkgevers

Horstink Arbeidsrecht & Coaching staat bij arbeidsrechtelijke zaken werkgevers bij. Dit betreft voornamelijk werkgevers uit het midden en klein bedrijf. Wij hebben een no-nonsense mentaliteit en een praktische instelling. Deze lijn is o.a. doorgevoerd in de huisvesting zodat niet gekozen is voor een duur en statig pand op een prominente locatie, hetgeen normaliter doorberekend wordt aan de cliënt. Uiteraard wordt wel geïnvesteerd in kwaliteit. Het gevolg hiervan is dat kwalitatief goede en dus deskundige juridische bijstand geleverd kan worden tegen een zeer scherp tarief van € 155,00 per uur exclusief BTW. In lijn met de no-nonsense mentaliteit worden geen bijkomende kantoorkosten in rekening gebracht. Verder ontvangt u een duidelijke rekening zodat u precies kunt zien hoeveel tijd er aan uw zaak is gewerkt. Daarnaast is het mogelijk om een signalering te krijgen op het moment dat een bepaald bedrag bereikt wordt zodat u niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan. Duidelijke communicatie en korte lijnen zijn kenmerkend voor ons. Op die wijze weet een ieder waar hij aan toe is. Bovendien kunt u zich dan zo veel mogelijk op uw bedrijf richten en doen waar u goed in bent.
Wij zijn u graag van dienst. Als u vragen heeft, kunt u telefonisch contact met ons opnemen of een email sturen via het contactformulier.

Werkgevers kunnen worden bijgestaan bij bijvoorbeeld:

  • het opstellen of beoordelen van reglementen bijv. ten aanzien van het gebruik van internet op de werkvloer, huisregels, verzuim;
  • het voeren van disfunctioneringstrajecten waarbij de rechten en plichten van de werkgever bewaakt worden zodat onnodige financiële consequenties worden voorkomen (LJN AV3039 Rb Arnhem, sector Kanton, locatie Tiel, zie ook het kopje loopbaanbegeleiding )
  • het begeleiden van re-integratietrajecten op een zodanige wijze dat een loonsanctie wegens onvoldoende re-integratieinspanningen kan worden voorkomen (BU 2147 Rb A’dam 13 juli 2011)
  • individueel ontslag; beëindiging van de arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst of door opzegging na verkregen toestemming van het UWV Werkbedrijf of ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; pro forma dan wel een inhoudelijk ontbindingsprocedure
  • collectief ontslag; reorganisaties van met name het midden -en kleinbedrijf.