Over Horstink

Horstink Arbeidsrecht & Coaching is werkzaam op het gebied van arbeidsrecht en coaching. Het is mogelijk een beroep te doen op de afzonderlijke specialisaties of een combinatie van beide. Gedacht kan worden aan juridische bijstand als u ontslag krijgt aangezegd al dan niet uitmondend in een inhoudelijke ontbindingsprocedure of coaching bij bijvoorbeeld een innerlijke disbalans of vermoeidheidsklachten als voortekenen van een burn-out.

Ook een combinatie van beide specialisaties is mogelijk. Bij een combinatie van beide specialisaties kunt u bijvoorbeeld denken aan de situatie dat u als werknemer ontslag krijgt aangezegd wegens disfunctioneren zodat u juridische bijstand nodig heeft bij de ontslagprocedure. Daarnaast kunt u dan begeleid worden bij de emotionele aspecten ten gevolge van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Ook in de situatie dat u als werknemer niet meer kan werken bij uw eigen werkgever door ziekte of omdat u niet (meer) op de juiste plek zit bij uw werkgever, kunnen wij u zowel juridisch als coachend bijstaan. In zo’n situatie spelen vaak diverse juridische en emotionele factoren een rol en kan het prettig zijn dat u zich kan wenden tot een baken. Een baken die het overzicht voor u kan bewaren en u kan bijstaan zodat u zo goed als mogelijk door de storm wordt geleid en u daar uitkomt waar u wilt wezen.

Als u als werkgever constateert dat een werknemer begeleiding nodig heeft omdat hij niet op de juiste werkplek zit, zal op basis van onderzoek een traject worden vastgesteld waarin zo veel als mogelijk een win-win situatie wordt gecreëerd voor zowel de werkgever als de werknemer. Hierbij worden de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever niet uit het oog verloren. Ook is het mogelijk door loopbaanbegeleiding duidelijkheid te krijgen wat de talenten van de werknemer zijn en wat (wel) de beste plek en werkzaamheden zijn voor de werknemer.
Kortom, indien gewenst is het mogelijk u als werknemer of werkgever juridisch bij te staan, uw rechten en plichten te behartigen en tevens te voorzien in loopbaanbegeleiding en coaching ten aanzien van de emotionele belasting die het gehele proces (bijvoorbeeld de ziekte en de daaruit voortvloeiende beperkingen en het re-integratieproces, het disfunctioneringstraject, het ontslag), met zich mee kan brengen.

Naast werkgerelateerde coaching (job-coaching) en loopbaanbegeleiding, is ook persoonlijke en intuïtieve begeleiding op maat mogelijk. Wilt u werken aan uw persoonlijke ontwikkeling en/of heeft u hulp nodig bij het bepalen van de juiste richting in uw leven, dan helpen we u graag. Door diverse vormen van begeleiding aan te bieden al dan niet in combinatie met de specialisatie van arbeidsrecht, hopen wij een goed totaal pakket aan te kunnen bieden.

De opzet is (voor zover mogelijk en verantwoord) een win-win situatie voor zowel de werkgever als de werknemer tegen een scherp tarief. Bij deze werkzaamheden is het essentieel dat er tussen de betrokken partijen (de werknemer of de werkgever of de particulier met de hulpverlener) een goede klik is, mede daarom zal eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden.

Kernwoorden die de werkwijze van Horstink Arbeidsrecht & Coaching typeren, zijn:

  • deskundig en adequaat
  • enthousiast en gedreven
  • uitdagend en creatief
  • afgestemd, reflecterend en confronterend
  • nuchter en praktisch
  • altijd met respect en visie