Gezinscoaching

Soms kan het goed zijn om het hele gezin te begeleiden. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer er sprake is geweest van een traumatische gebeurtenis binnen het gezin zoals het overlijden van een dierbare, ziekte binnen het gezin of echtscheiding.

Het kan ook zijn dat het binnen het gezin niet meer zo lekker loopt, terwijl u niet direct een oorzaak hiervoor kan aanwijzen. Of de oorzaak is wel bekend, maar de manier hoe hiermee om te gaan juist niet. Denk bijvoorbeeld aan de situatie dat een kind hooggevoelig is en bij het kind en de ouders, en eventuele andere familieleden, is een praktische aanpak en informatie voor een goede balans nog niet voorhanden.

Het kan ook zo zijn dat kinderen in hun gedrag, houding en emoties, een fenomeen spiegelen die zijn oorsprong bij de ouder heeft. Erkent en verandert de ouder dit, dan kunnen de veranderingen bij het kind (en binnen het hele gezin) heel positief zijn.

Om de oorza(a)k(en) en in het verlengde de oplossing te vinden kan begeleiding essentieel zijn om iedereen binnen het gezin in zijn en haar eigen kracht te zetten.